Chirurgia Stomatologiczna

Chirurgia Stomatologiczna


Chirurgia stomatologiczna to nie tylko usuwanie zębów mądrości. To dział stomatologii obejmujący wszelkiego rodzaju zabiegi w obrębie jamy ustnej takie jak:

 • Operacyjne usuwanie zębów zatrzymanych
 • Zabiegi resekcji wierzchołka korzenia
 • Zabiegi hemisekcji, radisekcji
 • Usuwanie torbieli zębopochodnych
 • Usuwanie guzów zębopochodnych
 • Usuwanie guzów łagodnych (włókniak, ziarniniak szczelinowaty, nadziąślak, brodawczak, kostniak i inne)
 • Plastyka połączenia ustno-zatokowego
 • Chirurgiczne leczenie przedprotetyczne
 • Chirurgiczne leczenie periodontologiczne
 • Zabiegi chirurgiczne wspomagające zabiegi ortodontyczne
  (odsłonięcie zęba zatrzymanego, plastyka wędzidełka, kortykotomia)
 • Repozycja i unieruchomienie złamanych i zwichniętych zębów
Chirurgia Szczękowo-Twarzowa

Chirurgia Szczękowo-Twarzowa


 • Konsultacje z zakresu chirurgii szczękowo twarzowej
 • Operacje zatok szczękowych
 • Leczenie złamań kości twarzoczaszki
  (leczenie zachowawczo- ortopedyczne, osteosynteza stabilna płytkowa)
 • Operacje rekonstrukcyjne w obrębie jamy ustnej i kości twarzoczaszki
 • Nowotwory złośliwe jamy ustnej i części twarzowej czaszki, nowotwory skóry
Chirurgia Ortognatyczna

Chirurgia Ortognatyczna


 • Osteotomia szczęki
 • Osteotomia żuchwy
 • Osteotomia dwuszczękowa
 • Genioplastyka
 • SARPE (chirurgicznie wspomagane rozszerzenie szczęki)
  – rozerwanie szwu podniebiennego
 • Modelowanie kości twarzy